Sygdom

Ved sygdom holdes barnet hjemme.

 Har barnet 38 eller derover i feber skal barnet blive hjemme. Efter 24 timer feberfri må barnet atter komme igen.

Børn som har fået panodil om morgen modtages ikke medmindre andet er aftalt.

hvis barnet har opkast eller diarre dagen, aften eller natten inden en hverdag, modtages barnet ikke. Barnet kan komme efter mindst 24 timer fra sidste normale afføring eller opkasten er ophørt.

Bliver barnet syg mens det er i pasning vil forældre blive kontaket så barnet kan blive hentet.

Raskmeldning eller besked om at barnet kommer den næste dag, skal være inden kl. 16:30.
 

 

Vikar

Hvis jeg er syg vil jeg kontakte jer så tidligt som muligt. I skal derefter selv sørge for pasning af jeres barn.

Ved tandlæge besøg, læge eller ligende vil min mand Jacob kunne vikariere.